Ürünler - Yapay Zeka
mobilative® Sürü

mobilative® Sürü, döner kanatlı mini insansız hava araçlarının (MİHA) sürü halinde ve otonom olarak görev yapmasını sağlayan sürü zekası gömülü sistemidir, MİHA'nın gömülü sistemine donanım modülü olarak entegre edilir. Beşinci teknoloji hazırlık seviyesindedir (THS-5). Hem iç ortamda hem de dış ortamda çalışabilmektedir. Yetenekleri:

 • Sürü halinde harekat ortamına uçuş
 • Harekat ortamına dağılma ve alan paylaşımı
 • Merkezsiz kontrol ve sürü içi haberleşme
 • Otonom bireylerin müşterek görev icrası
 • Tekrar sürü haline gelme
 • Sürü halinde eve dönüş

mobilative® UYAZ

mobilative® UYAZ, döner kanatlı mini insansız hava araçlarının (MİHA) GPS ve benzeri konumlandırma altyapılarını kullanmadan etrafına çarpmadan görerek otonom uçabilmesi ve özel maksatlı görevleri otonom icra edebilmesi için geliştirilmekte olan yerli ve milli "uçuş yapay zekası" gömülü sistemidir. Altıncı teknoloji hazırlık seviyesindedir (THS-6) yani prototip, harekat ortamına benzetilmiş ortamda denenmektedir. MİHA'nın gömülü sistemine donanım modülü olarak eklenir. MİHA'nın dahili kamerasından gelen görüntüdeki sivil ya da askeri nesneleri (ağaç, araba, insan vb.) önceden eğitilmiş derin sinir ağını (mobilative® NET) kullanarak tanır. Tanınan nesnelerin uzaydaki konumlarını belirleyip nesneleri haritalandırır. Uçuşa müsait uzayı hesaplar ve görev özelinde rota planlaması yapar. MİHA'nın otomatik pilotuna uçuş komutları gönderir. Hem iç ortamda hem de dış ortamda çalışır. Çalışma akışı şu şekildedir:

 • kamera görüntüsündeki nesnelerin derin sinir ağı ile tanınması
 • nesnelerin uzayda konumlandırılması ve haritalandırılması
 • uçuşa müsait uzayın hesaplanması
 • görev bazlı rota planlaması
 • otomatik pilota uçuş komutları gönderme

mobilative® NET

mobilative® NET, görev ortamındaki nesneleri derin öğrenme tabanlı bilgisayarlı görü ile tanımak üzere özel eğitilmiş hazır derin sinir ağıdır. Batarya kısıtı, işlem gücü kısıtı ya da yüksek FPS isteri olan gömülü sistemler için farklı konfigürasyonları mevcuttur. Dokuzuncu teknoloji hazırlık seviyesindedir (THS-9), ticarileşmiştir. mobilative® NET harekat ortamına ve göreve özel nesneleri tanıyacak şekilde sıfırdan eğitilebilmektedir.

mobilative® Görü

mobilative® Görü, entegre edildiği platforma derin öğrenme tabanlı bilgisayarlı görü yeteneği kazandıran yerli ve milli gömülü sistemdir. Dokuzuncu teknoloji hazırlık seviyesindedir (THS-9), ürün ticarileşmiştir. Dahili kamerasından gelen görüntülerdeki nesneleri (ağaç, araba, insan vb.) önceden eğitilmiş derin sinir ağını (mobilative® NET) kullanarak tanır, tanınan nesnelerin uzaydaki konumlarını üzerinde bulunduğu taşıyıcı platforma göre belirler, istenirse arıza, anomali ve olay tespiti yapar. Durumsal farkındalık ve mekansal farkındalık sağlar. Gördüklerini (ürettiği bilgileri) taşıyıcı platforma iletir.

mobilative® İmge

mobilative® İmge, nesne tanıma için kullanılacak derin sinir ağlarının eğitilmesi için gerekli imaj veri setinin otomatik olarak internetten derlenmesini sağlayan yerli ve milli yazılımdır. mobilative® İmge sayesinde adam-ay seviyesindeki iş gücü adam-gün seviyesiye inmektedir. mobilative® İmge girdi olarak herhangi bir nesne tipini alır (örn. ağaç, bina, araba vb.). Girdi nesne tipinin bulunduğu imajları ve imajlarda nesnenin kapladığı alanın konum bilgisini çıktı olarak verir. Sonuç olarak derin sinir ağının eğitimi için gerekli imaj veri setini tak-kullan şeklinde hazırlamış olur. Dokuzuncu teknoloji hazırlık seviyesindedir (THS-9). İşlem akışı şu şekildedir:

 • imaj toplama
 • nesne etiketleme
 • derin sinir ağı eğitme
 • imaj ayıklama

mobilative® RES

mobilative® RES, rüzgar enerjisi santrallerinin güç üretimini makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak tahmin eden yerli ve milli yazılımdır. Dokuzuncu teknoloji hazırlık seviyesindedir (THS-9). Hem gün öncesi piyasası hem de gün içi piyasası için (15 dakikada bir) tahmin üretir. Normalize mutlak hata cinsinden gün öncesini %9-%13 hata ile, gün içini ise %4-%6 hata ile tahmin edebilmektedir.

Ürün broşürü
mobilative® ML

mobilative® ML, girdi verileri makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak işleyip tahmin üreten yerli ve milli yazılımdır. Dokuzuncu teknoloji hazırlık seviyesindedir (THS-9). Şu alt modüllerden oluşur:

 • veri çekme
 • veri ön işleme (temizleme, doğrulama)
 • veri saklama
 • veri işleme (yapay sinir ağı, karar ağacı, destek vektör regresyonu)
 • veri görselleştirme
 • veri raporlama

mobilative® ML kullanılarak hayata geçirilen projeler:

Ürünler - Nesnelerin İnterneti
mobilative® Niport

mobilative® Niport, sahada çalışan nesnelerin interneti düğümlerinin ve ağ geçitlerinin komuta ve kontrolünü sağlayan, sensörlerden gelen verileri biriktiren ve anlamlandıran yerli ve milli portal yazılımıdır. Dokuzuncu teknoloji hazırlık seviyesindedir (THS-9). Yetenekleri:

 • Düğüm ve ağ geçidi tanımlama ve düzenleme
 • Düğüm ve ağ geçidi uzaktan komuta ve konfigürasyon değiştirme
 • Düğüm ve ağ geçidi çalışma ve arıza durum takibi
 • Düğümlerden gelen verilerin işlenmesi, görselleştirilmesi ve raporlanması
 • Düğümlerden gelen verilere göre bildirimlerin (uyarı, alarm vb.) oluşturulması ve ilgili kişilere iletilmesi
 • Kullanıcı, oturum, rol ve yetki yönetimi
mobilative® Niport şu modüllerden oluşmaktadır:
 • Web sunucusu
 • Web arayüzü
 • Web arka plan çatısı
 • Veritabanı
 • MQTT/AMQP mesajlaşma sunucusu
 • Bildirim motoru

mobilative® Düğüm

mobilative® Düğüm, jenerik, çok amaçlı ve milli nesnelerin interneti düğümü donanımıdır. Ağ geçidi üzerinden sunucuya veri gönderir. İsteğe bağlı olarak üzerine eklenebilen sensörler sayesinde bulunduğu ortamın çevresel parametrelerini (sıcaklık, basınç vb.) ya da takıldığı cihazın çalışma sağlığını ve arıza durumunu takip edip arkaplan portalına iletir. Diğer düğümler ile Zigbee, Bluetooth LE ya da WiFi üzerinden kablosuz yerel ağ oluşturur. I2C, SPI, UART, GPIO üzerinden sensörlere bağlanır. Dokuzuncu teknoloji hazırlık seviyesindedir (THS-9).

mobilative® Geçit

mobilative® Geçit, düğümlerden gelen paketleri hücresel ağ (2G/3G/4G) ya da ethernet üzerinden sunucuya ileten milli nesnelerin interneti ağ geçidi donanımıdır. Düğümler ile Zigbee, Bluetooth LE ya da WiFi üzerinden iletişim kurar. İsteğe bağlı olarak harici sensörler ya da kamera takılabilir. I2C, SPI, UART, GPIO üzerinden harici birimlere bağlanır. Dokuzuncu teknoloji hazırlık seviyesindedir (THS-9).

Faaliyet Alanları
Sürü Zekası/Mühendisliği

SelviTech robotların sürü halinde görev yapabilmesi alanında aşağıdaki konularda Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir:

 • bireysel otonomi
 • merkezsiz kontrol
 • müşterek görev icrası
 • stigmerji
Detaylı bilgi

Otonomi

SelviTech robotların otonom olarak (insan müdahalesi olmadan) görev yapabilmeleri için aşağıdaki konularda Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir:

 • bilgisayarlı görü ile çevreyi algılama
 • sensör füzyonu
 • anlık konumlandırma ve haritalandırma
 • rota planlama
 • çarpışmadan kaçınma manevraları
Detaylı bilgi

Bilgisayarlı Görü

SelviTech derin öğrenme kullanarak imajlarda yer alan nesnelerin tanınması üzerine Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir. Derin sinir ağının eğitimi için gerekli imaj verisinin derleyip ve derin sinir ağını eğitebilmektedir. Detaylı bilgi

Donanım Geliştirme

SelviTech elektronik kart tasarımı, çok katmanlı PCB tasarımı, kablosuz iletişim (WiFi, ZigBee, BLE, LTE) modülleri geliştirme, seri (UART, SPI, I2C) arayüzler ve mikroişlemci programlama konularında tecrübe sahibidir.

Eğitim ve Danışmanlık

SelviTech Ar-Ge faaliyetleri yürüttüğü sürü zekası, otonomi, bilgisayarlı görü ve makine öğrenmesi alanlarında, yazılım ve donanım geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık faaliyeti vermektedir.

Yazılım Geliştirme

SelviTech, kurumsal yazılım çözümlerinden gömülü yazılımlara kadar geniş yelpazede yazılım bileşenlerinin projelendirme, tasarım, kodlama ve test faaliyetlerini yürütebilmektedir. SelviTech kullanıcısının istediği işletim sisteminde çalışacak şekilde yine kullanıcısının istediği geliştirme ortamlarını kullanarak çeşitli programlama dillerinde yazılımlar geliştirebilmektedir.

 • analiz, tasarım, kodlama ve test
 • algorithma geliştirme
 • veritabanı tasarımı ve entegrasyonu
 • iş zekası yazılımı geliştirme
 • karar destek yazılımı geliştirme
 • öngörü-tahmin yazılımı geliştirme
 • bulut uygulama geliştirme
 • gömülü uygulama geliştirme
 • simülasyon

Makine Öğrenmesi

SelviTech geliştirdiği öngörü, tahmin, öneri ve bilgisayarlı görü yazılımlarında yoğun olarak makine öğrenmesi kullanır. SelviTech makine öğrenmesi üzerinde akademik çalışma yapan personeli ve kurduğu akademik işbirlikleri ile akademik gelişmeleri yakinen takip eder, yeni gelişmeleri ve ilerlemeleri ürünlerine uygular. SelviTech'in makine öğrenmesi faaliyetleri yürüttüğü başlıklar:

 • veri ön işleme
 • öznitelik mühendisliği
 • veri modeli oluşturma
 • sınıflandırma
 • gruplandırma
 • boyut azaltma
 • karar ağaçları
 • destek vektör makinaları
 • yapay sinir ağları
 • derin öğrenme
Detaylı bilgi

Kurumsal
Vizyon ve Misyon

SelviTech'in vizyonu yapay zeka kullanan akıllı, otonom ve öğrenen sürü sistemleri geliştirerek küresel bazda insanlığa hizmet etmektir. Misyonu Ar-Ge yaparak yenilikçi ve alanında öncü ürünler ortaya koymaktır.

Sertifikalar

SelviTech'in yönetim sistemi sertifikaları

 • ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi güvenliğinin sağlanması SelviTech için büyük öneme sahiptir. SelviTech sahip olduğu tüm bilgiyi korumayı, bilgi güvenliği şartlarını eksiksiz yerine getirmeyi, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirmeyi, bilgi güvenliğini sürekli iyileştirmeyi ve gözden geçirmeyi taahhüt eder.

Kalite ve Çevre Politikası

Yazılım ve donanım geliştirme alanında faaliyet gösterirken benimsemiş olduğumuz kalite ve çevre politikamızın temel unsurları şunlardır:

 • en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayarak sürekli iyileşmeyi ön planda tutmak,
 • yasal mevzuat ve teknik şartnamelere uygun çalışmak,
 • aldığımız işleri zamanında bitirmek,
 • çalışanlarımızın sürekli gelişmesi için şirket içinde ve dışında kalite ve çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek,
 • tüm çalışanların yönetime tam katılımını sağlamak,
 • kalite ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek,
 • sektörde rakiplerimizden önde olmak,
 • kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
 • öncelikle çevrenin kirletilmemesi ve çevrenin korunması anlayışıyla çevre etkilerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek,
 • çevre ile ilgili yükümlülüklerimizi tam ve zamanında yerine getirmek

Ödüller
 • 3.Etap Birincisi Brisa Yolculuğun Öncüleri - 7 Ocak 2019

  SelviTech, "mobilative® UYAZ: Görerek Otonom Uçuş Yapay Zekası" projesi ile ödül kazanmıştır.

 • Bilkent Cyberpark Ofis Ödülü 12. Ankara Startup Zirvesi - 16 Aralık 2018

  SelviTech, "mobilative® UYAZ: Görerek Otonom Uçuş Yapay Zekası" projesi ile ödül kazanmıştır.

 • Finalist Tech Ankara - 12 Kasım 2018

  "mobilative® İmge" ürünü en inovatif 20 proje arasında gösterilmiştir.

Referanslar
İş İlanları
Ar-Ge Mühendisi

İş Tanımı: Yapay zeka tabanlı akıllı, otonom ve sürü sistemler geliştirilmesi konusundaki Ar-Ge projelerimizde mühendislik faaliyetlerinde bulunmak

Ar-Ge Alanları: Sürü zekası, yapay zeka (derin öğrenme), bilgisayarlı görü, otonomi

Başvuru Koşulları: Bölüm kısıtı olmaksızın iş tanımında belirtilen konularda kariyer yapmak isteyen üçüncü sınıf öğrencileri, dördüncü sınıf öğrencileri ve mezunlar başvurabilir.

Çalışma Koşulları: Kurumsal savunma sanayi firmaları ile benzer maaş politikası uygulanmaktadır. Esnek mesai uygulanmaktadır. Öğle yemeği karşılanmaktadır.

Çalışma Yeri: Cyberpark, Cyberplaza, C Blok, Zemin-06, Bilkent Üni., Çankaya, Ankara

Aranan Özellikler: Tercihen

 • İngilizce teknik dokümantasyon okuyabilmek
 • Python dilinde kodlama yapabilmek
 • TensorFlow, Keras vb. derin öğrenme altyapılarını kullanmış olmak
 • Derin öğrenme ile bilgisayarlı görü uygulaması geliştirmiş olmak
 • Bilgisayar mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi olmak

Başvuru Yöntemi: Adayların detaylı özgeçmişlerini, not cetvellerini (transcript) ve iş tanımındaki Ar-Ge alanlarında varsa yapmış oldukları çalışmalarını anlatan özet bilgiyi ik@selvitechnology.com adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir. Yarı zamanlı çalışmak isteyen adayların haftanın hangi günleri kaç saat çalışabileceklerini başvurularında belirtmeleri rica olunur.